Pytania często zadawane przez rodziców

Spis treści:

Jak mogę zapisać się do "Eureki" na zajęcia stacjonarne lub online?

Chcąc zapisać swoje dziecko na lekcje matematyki lub fizyki do naszej placówki stacjonarnie czy online, bardzo proszę o skontaktowanie się ze mną telefonicznie tel: 880-681-681 lub mailowo: info@eureka-krakow.pl. Wtedy możemy ustalić dokładnie czas pierwszej lekcji pokazowej (lekcje pokazowe są darmowe), omówię na czym polegają u nas zajęcia, jak przydzielamy dzieci do grup i wstępnie ustalimy godziny zajęć.

Natomiast jeśli Państwo są już zdecydowani zapisać swoje dziecko na zajęcia do nas można skorzystać ze zdalnego formularza zapisu na naszej stronie harmonogram zajęć.

Czy moje dziecko nie jest za małe na matematykę lub fizykę?

Dziecko od początku swojego życia obserwuje świat i porządkuje swoje spostrzeżenia pod kątem ilości, wielkości, kolejności, kierunku, prawdy, fałszu… Decyzja o udziale w zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych z matematyki lub fizyki, nawiązujących się do tych naturalnych procesów, powinna być uzależniona od tego, czy samo dziecko czuje się do tego gotowe i chce w takich zajęciach uczestniczyć. Jeżeli tak jest, to z pewnością będzie to czas pożytecznie spędzony. Jeżeli nie – lepiej z tym zaczekać, ponieważ wszelkie zajęcia wbrew woli dziecka mogą przynieść efekt odwrotny.

Który poziom nauczania będzie dla mojego dziecka odpowiedni?

Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej grupy jest dokonywane na podstawie wielu czynników. Jednym z nich jest wiek, ale równie ważne są obserwacje dziecka podczas lekcji próbnej. Dodatkowo, aby rozwiać wątpliwości można przeprowadzić dodatkowe testy lub konsultacje. Obserwacje dziecka w trakcie nauki czasami są podstawą do przeniesienia go na inny poziom, uwzględniając jego dobro. Lekcje próbne i pokazowe z matematyki są za darmo i po ich odbyciu mogą Państwo zdecydować o zapisaniu swojego dziecka na zajęcia.

Nie wszyscy są uzdolnieni matematycznie. Jak mogę ocenić, czy moje kilkuletnie dziecko ma predyspozycje w tym kierunku?

Badania pokazują, że im młodszą grupę wiekową się bada, tym odsetek dzieci uzdolnionych matematycznie okazuje się wyższy. Coraz więcej danych wskazuje na to, że predyspozycje w tym kierunku otrzymują w swoim „pakiecie startowym” wszystkie dzieci przychodzące na świat. Niższy odsetek dzieci uzdolnionych matematycznie, stwierdzany w starszych rocznikach wskazuje, że to co jest uznawane za brak zdolności, często bywa następstwem urazów wynikających z niewłaściwego postępowania. Wczesny start i właściwa metodyka pozwala tego efektu uniknąć, dając dziecku pewność siebie na przyszłość i zaszczepiając mu zainteresowanie matematyką. Metodyka sprawdza się również u dzieci z dyskalkulią, czyli wrodzoną trudnością rozumienia matematyki.

Czy jeśli zapiszę teraz moje dziecko na zajęcia z matematyki, to nie będzie się potem nudzić, kiedy pójdzie do szkoły?

Z doświadczeń wynika, że roczniki dzieci, które zaczynały naukę matematyki w wieku 4-5 lat, trafiły już do szkół. Okazało się, że warsztaty matematyczne były świetnym przygotowaniem do tego ważnego momentu. W testach przedszkolnych osiągały bardzo dobre wyniki, nie tylko pod względem umiejętności związanych z matematyką, ale również w zadaniach sprawdzających wyobraźnię, pomysłowość, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów. Dzieci dobrze się adaptują w środowisku szkolnym, nie boją się wyzwań, chętnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i innych inicjatywach. Lubią swoją szkołę i chętnie o niej opowiadają podczas zajęć.

Czy zajęcia indywidualne nie są lepsze niż praca w grupie?

Człowiek jest istotą społeczną i grupa jest naturalnym środowiskiem jego działania, w którym jego potencjał jest wykorzystany najpełniej, a współpraca daje najlepsze efekty. Oprócz wiedzy matematycznej dziecko rozwija umiejętność współdziałania, zdolności przywódcze i sprawność komunikacyjną. Przekonuje się, realizując zadania indywidualne lub w podgrupach, że do tego samego celu mogą prowadzić różne drogi, a na jedno pytanie może istnieć więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Uczy się formułować swoje spostrzeżenia i uzasadniać swoje stanowisko. Wchodząc w rolę mentora, nieśmiałe dzieci otwierają się i nabierają pewności siebie. Małe dziecko lubi przebywać wśród rówieśników i chętnie przychodzi na zajęcia, w których uczestniczą jego koleżanki i koledzy. Wraz z innymi umiejętnościami rozwija w ten sposób niezwykle ważną cechę, jaką jest samodzielność, czego nie są mu w stanie zapewnić zajęcia indywidualne z nauczycielem.

Jak liczne są grupy i z czego to wynika?

U nas na zajęcia z matematyki w grupie jest maksymalnie 6 dzieci. Grupa nie powinna być ani zbyt mała, ani zbyt liczna. Optymalna wielkość, to 4-6 osób: liczba wystarczająca, aby móc realizować zadania w parach i w podgrupach, gry oraz inne ćwiczenia, wymagające udziału kilkorga dzieci, a równocześnie wystarczająco mała, aby nauczyciel mógł obserwować pracę każdego dziecka i służyć mu pomocą w każdej wymagającej tego sytuacji. W takiej grupie żadne dziecko nie „ginie w tłumie”, każde ma możliwość wykazania się, jest dostrzeżone i docenione. Z drugiej strony, grupa jest na tyle liczna, że dzieci nie czują się zdominowane przez nauczyciela, co jest nieuniknione w zajęciach typu 1-1.

Czy zajęcia online z matematyki dla mojego dziecka będą równie ciekawe jak zajęcia stacjonarne?

Oczywiście, że ciężko jest zastąpić bezpośredni kontakt z nauczycielem i z rówieśnikami. My jednak wiedząc, że dzieci są już przemęczone lekcjami online staramy się nasze lekcje z matematyki prowadzić zupełnie inaczej niż w szkole. Wprowadzamy dużo niestandardowych rozwiązań w prowadzeniu lekcji, utrzymujemy bezpośredni kontakt z dzieckiem oraz między uczniami na lekcji po to aby dziecko wiedziało, że musi uczestniczyć czynnie na zajęciach, a nie tylko ich wysłuchać.

Pomimo braku bezpośredniego kontaktu z uczniem potrafimy na naszych lekcjach online z matematyki zaciekawić dzieci nauką. Z naszych statystyk wynika, że mamy bardzo mały odsetek dzieci, które z lekcji online zrezygnowały z powodu przemęczenia czy zniechęcenia się lekcjami online.

Aby podnieść zainteresowanie naszych uczniów lekcjami online z matematyki wykorzystujemy do tego niekonwencjonalne sposoby nauczania i tłumaczenia dzieciom zasad matematyki. Podobnie jak to robimy na zajęciach stacjonarnych również nasze lekcje online wzbogacamy poprzez różnego rodzaju nieszablonowe ćwiczenia, gry i zabawę, dzięki którym dziecko może łatwiej zrozumieć i zapamiętać zagadnienia matematyczne.

Dziecko inaczej wówczas podchodzi do zajęć online, nie traktuje ich jako swoisty narzucony obowiązek tylko czuje przyjemność w uczestniczeniu w nich. Luźny sposób prowadzenia zajęć, integracja z nauczycielem i z rówieśnikami, ćwiczenia poprzez gry i zabawę sprawiają, że dzieci chcą wracać do nas na zajęcia z matematyki nawet do tych przeprowadzanych online.

Jak mogę sprawdzić, czy ten program jest tym, czego szukam?

Dobrą okazją, by się o tym przekonać, jest lekcja próbna, pokazowa. Jednym z jej celów jest zaprezentowanie naszej metodologii i sposobu pracy z dziećmi. Przewidziany jest też czas na rozmowę, podczas której chętnie pokażemy Państwu nasze materiały i narzędzia oraz odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy Państwa na lekcje pokazowe z matematyki - tutaj znajdą państwo terminy i kontakt z nami.

Jakie są możliwości kontynuacji nauki w kolejnych latach?

Program nauki składa się z kilku poziomów, obejmujących okres od wieku przedszkolnego po 8 klasę szkoły podstawowej.

Kontynuując naukę w następnych latach w naszej placówce otrzymujecie Państwo rabat na kolejny cały rok szkolny. Szczegóły w zakładce "cennik".

Co wyjątkowego mogą oferować mojemu dziecku zajęcia w "Eureka"? Czy to są zwykłe korepetycje z matematyki? Czym się różnią te zajęcia?

Zajęcia w "Eureka" bardzo się różnią od zwykłych korepetycji z matematyki dla dzieci. To jest coś więcej. Tutaj uczymy matematyki poprzez zabawę, gry, różnego rodzaju ćwiczenia (muzyczne, plastyczne, ruchowe i wiele innych), nie kojarzone na co dzień z matematyką. Liczba i różnorodność pomocy, stosowanych przez nas podczas każdej lekcji, również odbiega od stereotypu korepetycji z matematyki gdzie jest „tablica, kartka i długopis ”. W niestandardowy sposób realizujemy standardowe cele programowe, pokazując, że można to robić w sposób atrakcyjny, niestresujący, dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego dziecka. Wychodzimy z założenia, popartego badaniami i naszym własnym doświadczeniem, że wszystkie dzieci są matematycznie uzdolnione. Podczas naszych zajęć rozkwitają zarówno dzieci „zakochane” w matematyce, jak i te, u których słowo „matematyka” nie budzi żadnych pozytywnych skojarzeń.

Moje dziecko często choruje. Jak sobie poradzi po dłuższej nieobecności?

Naszym celem jest zrealizowanie pełnego programu przez wszystkich naszych uczniów. Jest dla nas ważne, aby każdy z nich wziął udział we wszystkich jednostkach lekcyjnych, zaplanowanych na dany rok szkolny. Jedną czy dwie nieobecności można z niektórymi dziećmi nadrobić, pracując z nimi w domu według wskazówek nauczyciela. Przy większej absencji zapewniamy każdemu dziecku możliwość odrobienia lekcji, w których nie uczestniczyło: w miarę możności z inną grupą, a jeśli to niemożliwe – indywidualnie.

Czy godzina zajęć to nie za dużo dla tak małego dziecka?

Godzina spędzona w sposób przyjemny i atrakcyjny, to z pewnością nie za dużo. Właśnie dlatego, że dzieci są małe, zajęcia powinny być prowadzone w tempie dostosowanym do ich wieku: czasu skupienia uwagi, sprawności manualnej, itp. Podczas lekcji dzieci wykonują różne zadania, w tym plastyczne i konstrukcyjne. Przekonają się Państwo, że trudno je będzie namówić do opuszczenia sali po zajęciach.

Natomiast czas dłuższy niż godzina zajęć, np półtorej godziny czy dwie, to już dla dzieci jest za dużo. Pojawia się brak koncentracji i zmęczenie. Dla nas ważne jest aby dziecko kończąc zajęcia miało trochę niedosytu, pozostało w nim trochę ciekawości. To sprawia, że chętnie będzie wracać na kolejne zajęcia. Natomiast u dziecka zmęczonego zajęciami może pojawiać się niechęć do kolejnych spotkań.

Moje dziecko nie ma problemów z matematyką. Po co mu dodatkowe zajęcia?

Predyspozycje warto rozwijać, zwłaszcza w tak ważnej dziedzinie, jaką jest matematyka. Wiedza i umiejętności z tego zakresu mogą się w przyszłości okazać decydujące w różnych życiowych sytuacjach. Nasze warsztaty zapewnią stały rozwój, stymulując ciekawość poznawczą, wyrabiając postawę badawczą, ucząc intelektualnej samodzielności i krytycyzmu. Atrakcyjny sposób uczenia buduje zarówno pozytywny wizerunek matematyki jako dziedziny wiedzy, jak i wzmacnia poczucie własnej wartości u dziecka.

Moje dziecko nie cierpi matematyki i nie chce słyszeć o żadnych dodatkowych zajęciach. Chcę mu pomóc, ale nie wiem, jak.

Proponujemy wzięcie wraz z dzieckiem udziału w darmowej lekcji próbnej. Istnieje spora szansa, że będzie to punkt zwrotny w jego podejściu do matematyki, co potwierdza historia wielu naszych uczniów. Program stosowany jest z powodzeniem u dzieci z DYSKALKULIĄ, czyli wrodzonym zaburzeniem rozumienia pojęć matematycznych. Zakamuflowana formuła nauczania może zmienić nastawienie dziecka i otwarcie na matematykę.

 

Lekcje pokazowe lub Grafik zajęć

Na pierwszych zajęciach sprawdzimy umiejętności dziecka i przydzielimy je do odpowiedniej grupy.

Zapisz swoje dziecko. Nigdy nie jest za późno.

Zadzwoń lub Napisz

 

Aktualności