Jak uczymy dzieci matematyki w Eureka

Lekcje łączą w sobie następujące elementy:

Ćwiczenia rozwijające

Stymulujemy rozwój matematycznego myślenia. Dużą wagę przywiązujemy  do rozwiązywania zadań i rozwijania umiejętności logicznego wnioskowania, co sprzyja kształtowaniu bystrego i elastycznego umysłu.

Ćwiczenia utrwalające

Uczniowie zyskują dodatkową motywację i wiarę we własne umiejętności, przerabiając opanowany wcześniej materiał. Są gotowi na kolejne wyzwania, dzięki dogłębnemu zrozumieniu zagadnień, stanowiących podstawę ich wiedzy.

Zajęcia w grupach

Część lekcji poświęcona jest też zawsze na zajęcia grupowe. Nauka matematyki w małych grupach i współpraca może być wyjątkowo inspirująca. Na zajęciach uczniowie zyskują umiejętność wyrażania własnych myśli i spostrzeżeń, dzielenia się pomysłami i uczą się wzajemnie od siebie.

Nauka indywidualna

Staramy się podchodzić indywidualnie do osobistych umiejętności ucznia i oceny jego mocnych i słabych punktów. 

Konstruujemy lekcję matematyki w taki sposób, aby, stymulować zmysły dziecka i otwierać jego umysł na poznawane zagadnienia.

 

Kluczowe elementy, dzięki którym program jest tak atrakcyjny i skuteczny:

Odwołujemy się do fizycznych, ruchowych, intelektualnych oraz emocjonalnych potrzeb każdego dziecka.

Zapewniamy stymulację niezbędną do efektywnej nauki, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, zdolności, zainteresowań, mocnych stron oraz typu inteligencji.

Rozwiązywanie problemów:

Szukając rozwiązania problemu dzieci uczą się, że do celu może prowadzić wiele dróg i że możliwe jest więcej niż jedno rozwiązanie.

Rozwijają zdolność badania i analizowania zagadnień oraz logicznego rozumowania, niezbędnego zarówno przy rutynowych, jak i przy niestandardowych zadaniach.

Samodzielne wyrażanie myśli i spostrzeżeń:

Praca w małych grupach ośmiela i zachęca do zabierania głosu co rozwija umiejętność formułowania i przekazywania myśli. To z kolei buduje wiarę w siebie, co pomocne będzie we wszelkich sytuacjach życiowych.

Motywacja:

Rozbudzanie zainteresowania, nauka poprzez zabawę oraz radość z każdego nawet najdrobniejszego sukcesu, zachęcają dziecko do nauki matematyki od samego początku, z zamiłowania do przedmiotu i z własnej nieprzymuszonej woli. A to stanowić będzie podstawę jego sukcesu, zarówno dziś jak i w przyszłości.

Jak wygląda program zajęć dla dzieci z matematyki - więcej >>>>>

 

Lekcje pokazowe lub Grafik zajęć

Na pierwszych zajęciach sprawdzimy umiejętności dziecka i przydzielimy je do odpowiedniej grupy.

Zapisz swoje dziecko. Nigdy nie jest za późno.

Zadzwoń lub Napisz

 

Aktualności