Regulamin warsztatów okolicznościowych

 1. Organizatorem warsztatów jest Centrum Edukacyjne Eureka reprezentowane przez:

Monika Wójcik, ul. Na Pokusie 5, Kraków 30-699, NIP: 547 184 0191

 1. Miejscem prowadzenia warsztatów jest Centrum Edukacyjne Eureka, ul. Bułgarska 18, 30-409 Kraków.
 2. Warsztat okolicznościowy oznacza jednorazową usługę w odróżnieniu od warsztatów cyklicznych obejmujących cykl 10 lub 30 spotkań cotygodniowych w ramach umowy zajęć grupowych w CE Eureka.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca zgłoszona poprzez pocztę elektroniczną info@eureka-krakow.pl, telefonicznie pod numer 880 681 681, osobiście lub przez platformę ActiveNow  oraz wniesiona opłata.
 5. Dokonując rezerwacji należy podać imię i nazwisko dziecka, a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu.
 6. Warsztaty odbywają się w grupach 6 - 8 dzieci w wieku określonym w opisie każdego warsztatu. Minimalna ilość uczestników wymagana do zorganizowania warsztatu to 5 osób.
 7. Na podstawie rezerwacji wstępnych zaczynamy kompletowanie grupy minimalnej (min. 5 osób) niezbędnej do odbycia się warsztatów. Po zebraniu grupy minimalnej, do wstępnie zgłoszonych osób wysyłamy informacje mailową lub telefoniczną z prośbą o dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny warsztatów. Wpłata jest bezzwrotna i stanowi pełną rezerwację miejsca.
 8. Z przyczyn niezależnych od CE Eureka (np. niedokonanie wpłaty rezerwacyjnej przez część wstępnie zgłoszonych osób, skutkujące niezebraniem grupy minimalnej) organizator pozostawia sobie prawo do odwołania warsztatów. Wówczas dokonujemy zwrotu wpłaconych opłat.
 9. Opłata rezerwacyjna wynosi 100% ceny warsztatu, którą w terminie 2 dni po informacji od CE Eureka o zebraniu minimalnej ilości w grupie, należy wpłacić na konto CE Eureka: 76 1050 1445 1000 0092 3653 4617, podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz nazwę i termin warsztatu. Rezerwacje miejsc bez wniesionych opłat rezerwacyjnych nie będą traktowane wiążąco.
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika w warsztacie po dokonaniu przez niego opłaty rezerwacyjnej, na 2 dni przez rozpoczęciem warsztatów (rezygnacja zgłoszona pisemnie mailem na adres info@eureka-krakow.pl), opłata może zostać przeniesiona na inny wybrany przez Uczestnika termin, lub w ramach wniesionej opłaty zostanie mu przesłana mailem gotowa gra w formie pdf do wydrukowania i samodzielnej zabawy. Gra posiada pełny opis, scenariusz o odpowiedzi do zadań i jest dostępna w sprzedaży w sklepie CE Eureka.
 11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztacie w terminie 1 dzień przed warsztatem, lub jego nieobecności na warsztacie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Stanowi ona pokrycie kosztów poniesionych w związku z zakupem materiałów dla Uczestnika warsztatu, wynagrodzeniem dla prowadzącego warsztat.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny uniemożliwiającej poprowadzenie warsztatu (np. wypadek, nagła choroba...) Wówczas opłaty wniesione przez Uczestnika zostaną zwrócone.
 1. Uczestnik warsztatu w CE Eureka zobowiązany jest stosować się do Regulaminu CE Eureka (dostępny na stronie eureka-krakow.pl), przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania się i stosować się do poleceń prowadzącego warsztat.
 2. Za szkody dokonane przez Uczestnika zajęć warsztatowych CE Eureka, pełną odpowiedzialność ponoszą jego opiekunowie.
 3. Wszelkie materiały przekazane podczas warsztatów powstałe na podstawie autorskich scenariuszy CE Eureka, chronione są prawnie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz powielania tych materiałów lub wykorzystywania ich do prowadzenia warsztatów w inny niż określony powyższym regulaminem sposób.
 1. Używanie tekstów, zdjęć i wszelkich materiałów instruktażowych bez zgody Organizatora warsztatów, a także kopiowanie pomysłów oraz know-how warsztatów i kursów jest surowo zabronione i podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).
 2. Rodzic lub opiekun zapisujący swoje dziecko na warsztaty oświadcza, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Oświadcza również, że dziecko zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na zajęciach, w przeciwnym wypadku za wszelkie odstępstwa odpowiada osobiście.

 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przy zapisie na warsztaty jest Eureka Monika Wójcik ul. Na pokusie 5, 30-699, Kraków. Administrator informuje, że dane osobowe udostępnione celem udziału w warsztacie będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • umożliwienia stworzenia listy uczestników warsztatów
 • obsługi zgłoszeń przez formularz kontaktowy
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym kontakt mailowy oraz telefoniczny
 • dla celów podatkowych i rachunkowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie  i windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez CE Eureka.

 Pełny opis sposobu przetwarzania przez  CE Eureka, danych osobowych znajduje się w polityce prywatności (https://www.eureka-krakow.pl/kontakt/polityka-prywatnosci).

Aktualności