Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, informujemy Państwo o naszej polityce danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka uczęszczającego na zajęcia organizowane przez Eureka jest Eureka Monika Wójcik z siedzibą w Krakowie, 30-409, ul. Bułgarska 18/4 – dalej Eureka lub „ADO”.
Kontakt telefoniczny: +48 880-681-681
Kontakt e-mailowy: info@eureka-krakow.pl (warsztaty i obsługa grup półkolonijnych)

Jakie dane zbieramy i dlaczego to robimy.
Dane osobowe uczestnika: (tj. imię i nazwisko uczestnika).
Dane osobowe opiekuna/rodzica: (tj. imię i nazwisko, e-mail, telefon opiekuna/rodzica).
Powyższe dane zbierane są przez Eureka wyłącznie w celu ich przetwarzania do celów realizacji zajęć organizowanych przez Eureka. Potrzebujemy ich do ustalenia odpowiedniej grupy dla uczestnika warsztatów/półkolonii oraz do kontaktu z opiekunem w sprawach dotyczących zajęć tj. bieżące sprawy dotyczące grupy, płatności, itp.

Dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Eureka, firmę księgową OMEGA, oraz WEBIO - serwer obsługujący stronę internetową i pocztę internetową Eureki.

Okres przechowywania danych.
Jeżeli prawo nas nie obliguje do innego działania przechowujemy Państwa dane przez 5 lat od ostatniego skorzystania z naszych usług. Jeśli Państwo nie korzystają z naszych usług przez okres 5 lat, dane są usuwane. Dlaczego tyle? Doświadczenie pokazało nam, że tyle powinniśmy przechowywać historię odbytych przez uczestnika warsztatów, a co za tym idzie innych wyżej wymienionych danych, żeby dobrze dopasować poziom kolejnych szkoleń.

Jakie prawa Państwu przysługują.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi jaką są zajęcia warsztatowe lub półkolonijne. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych z Bazy Klientów. Usunięcie danych będzie skutkowało również usunięciem historii odbytych warsztatów.
Poprawienie danych lub ich usunięcie może odbyć się poprzez kontakt mailowy z ADO pod adresem: info@eureka-krakow.pl

Pliki cookies tworzone podczas korzystania z naszej strony.
Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, „czym są pliki cookies” oraz podaje rodzaje plików cookies używanych przez nasza stronę www

Czym są pliki cookies?
Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

Czy nasza strona korzysta z plików cookies?
Tak. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookies; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie www.

Strona posiada treści osadzone z innych witryn.

Na moim blogu mogą znajdować się osadzone treści tj obrazki, zdjęcia, filmy itp. Polityka cookies i polityka ochrony danych osobowych osadzonych treści z innych stron internetowych mają analogicznie takie same zasady jakby użytkownik korzystał z tych witryn bezpośrednio.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystają nasze strony www?
Niezbędne pliki cookies.
Te pliki cookies są konieczne do identyfikacji użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapisanie unikalnego Id użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookies.
Tego rodzaju pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak dane podane przez użytkownika.

Pliki cookies służące do analiz.
Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.

W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookies?
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych łączy.
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari
Opera

Aktualności