Cennik zajęć z matematyki w EUREKA 2022/2023

 
  Zajęcia z matematyki poziomy 0-8 Warsztaty  z doświadczeń fizycznych
Czas trwania jednostki lekcyjnej grupowej 60 min 60 min
Ilość spotkań przez 2 semestry od 34 do 37 w zależności od ilości dni dla danej grupy 30
Cena jednostkowa za pojedynczą lekcję podczas zajęć grupowych  44 zł  44 zł
Płatność w 3 ratach kwota uzależniona od ilości lekcji w danym miesiącu -
Płatność w ratach miesięcznych kwota uzależniona od ilości lekcji w danym miesiącu  kwota uzależniona od ilości lekcji w danym miesiącu
Zajęcia indywidualne 50 min - 85 zł 50 min - 85 zł
Grupy 2 - 3 osobowe(Cena jednostkowa za pojedynczą lekcję podczas zajęć grupowych) 60 min- 60 zł

 

Cena obejmuje spotkania 1 raz w tygodniu, pełną godzinę zegarową, od 19 września 2022r. do 23 czerwca 2023r. (zakończenie roku szkolnego wg MEN).

Opłaty za materiały edukacyjne  50zł.

 

Rabaty

- Rabat dla kontynuujących naukę w Eureka wynosi 3%

- Rabat za rodzeństwo (drugie i kolejne dziecko) 10%*

- Rabat za polecenie 10%*

Rabaty naliczane są od ceny podstawowej w wybranym sposobie płatności. Warunkiem korzystania z rabatu jest terminowe uiszczanie opłat przez Korzystających ze zniżki.

* Te rabaty nie łączą się

Płatności można dokonywać gotówką lub za pośrednictwem aplikacji T- Pay skonfigurowanej z Active Now lub na konto do 10-go dnia miesiąca.

ING Bank Śląski

76 1050 1445 1000 0092 3653 4617

Odbiorca: Eureka Monika Wójcik, ul. Bułgarska 18/4, Kraków.

W opisie należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj zajęć.

 

Nieobecności
W razie nieobecności dziecka na zajęciach, jest możliwość odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą realizującą ten sam program, w miarę dostępności miejsc. Nieobecność dziecka na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconych opłat ani do skorygowania rat pozostałych do zapłacenia w danym semestrze.

 

Zapewniamy:

  • profesjonalnie i ciekawie przygotowany program zajęć
  • pracę w małych grupach (max 6 osób)
  • opiekę wykwalifikowanych instruktorów 
  • dostęp do niestandardowych pomocy i materiałów dydaktycznych
  • tablica interaktywna
  • dyplom ukończenia kursu
  • bezpłatne lekcje pokazowe
Aktualności