Cennik zajęć z matematyki w EUREKA 2021/2022

 
  Zajęcia z matematyki poziomy 1-3 Zajęcia  z matematyki poziomy 4-6
Czas trwania jednostki lekcyjnej 60 min 60 min
Ilość spotkań przez 2 semestry 33 33
Płatność jednorazowa (za 2 semestry) 1380zł 1380zł
Płatność w 3 ratach 3 x 465zł 3 x 465zł
Płatność w ratach miesięcznych 8 x 160zł + 80zł za wrzesień 2021r. + 80zł za luty 2022r. 8 x 160zł + 80zł za wrzesień 2021r + 80zł za luty 2022r.
Zajęcia indywidualne 50 min - 80zł 50 min - 80zł

Cena obejmuje spotkania 1 raz w tygodniu, pełną godzinę zegarową, od 13 września 2021r. do 25 czerwca 2022r. (zakończenie roku szkolnego wg MEN).

Opłaty za materiały edukacyjne ok. 150zł.

 

Cennik zajęć z fizyki w EUREKA 2021/2022

 

  Zajęcia z fizyki
Czas trwania jednostki lekcyjnej 60 min
Ilość spotkań przez 2 semestry 33 warsztaty
Płatność w 3 ratach 3 x 465zł

Cena obejmuje spotkania 1 raz w tygodniu, pełną godzinę zegarową, od września 2021r. do czerwca 2022r.

Opłaty za materiały edukacyjne 50zł.

 

Rabaty

- Rabat dla kontynuujących naukę w Eureka wynosi 3%

- Rabat za rodzeństwo (drugie i kolejne dziecko) 10%*

- Rabat za polecenie 10%*

Rabaty naliczane są od ceny podstawowej w wybranym sposobie płatności. Warunkiem korzystania z rabatu jest terminowe uiszczanie opłat przez Korzystających ze zniżki.

* Te rabaty nie łączą się

Płatności można dokonywać gotówką lub na konto do 10-go dnia miesiąca.

ING Bank Śląski

76 1050 1445 1000 0092 3653 4617

Odbiorca: Eureka Monika Wójcik, ul. Bułgarska 18/4, Kraków.

W opisie należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj zajęć.

 

Nieobecności
W razie nieobecności dziecka na zajęciach, jest możliwość odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą realizującą ten sam program, w miarę dostępności miejsc. Nieobecność dziecka na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconych opłat ani do skorygowania rat pozostałych do zapłacenia w danym semestrze.

 

Zapewniamy:

  • profesjonalnie i ciekawie przygotowany program zajęć
  • pracę w małych grupach (max 6 osób)
  • opiekę wykwalifikowanych instruktorów 
  • dostęp do niestandardowych pomocy i materiałów dydaktycznych
  • tablica interaktywna
  • dyplom ukończenia kursu
  • bezpłatne lekcje pokazowe
Aktualności