Cennik zajęć z matematyki w EUREKA 2019/2020

 
  Zajęcia Early Math poziomy 1-3 Zajęcia Early Math poziomy 4-6
Czas trwania jednostki lekcyjnej 60 min 60 min
Ilość spotkań przez 2 semestry 32 32
Płatność jednorazowa (za 2 semestry) 1190zł 1190zł
Płatność w 3 ratach 3 x 400zł 3 x 400zł
Płatność w ratach miesięcznych 8 x 140zł + 70zł za wrzesień 2019r. + 70zł za styczeń 2020r. 8 x 140zł + 70zł za wrzesień 2019r + 70zł za styczeń 2020r.
Zajęcia indywidualne 45 min - 60zł 45 min - 60zł

Cena obejmuje spotkania 1 raz w tygodniu, pełną godzinę zegarową, od września 2019r. do czerwca 2020r.

Opłaty za materiały edukacyjne ok. 150zł.

 

Cennik zajęć z fizyki w EUREKA 2019/2020

 

  Zajęcia z fizyki
Czas trwania jednostki lekcyjnej 60 min
Ilość spotkań przez 2 semestry 30
Płatność w 3 ratach 3 x 400zł

Cena obejmuje spotkania 1 raz w tygodniu, pełną godzinę zegarową, od września 2019r. do czerwca 2020r.

Opłaty za materiały edukacyjne 50zł.

 

Rabaty

- Rabat dla kontynuujących naukę w Eureka wynosi 3%

- Rabat za rodzeństwo (drugie i kolejne dziecko) 10%*

- Rabat za polecenie 10%*

Rabaty naliczane są od ceny podstawowej w wybranym sposobie płatności. Warunkiem korzystania z rabatu jest terminowe uiszczanie opłat przez Korzystających ze zniżki.

* Te rabaty nie łączą się

Płatności można dokonywać gotówką lub na konto do 10-go dnia miesiąca

ING Bank Śląski

76 1050 1445 1000 0092 3653 4617

Odbiorca: Eureka Monika Wójcik, ul. Miłkowskiego 23, Kraków

W opisie należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj zajęć.

 

Nieobecności
W razie nieobecności dziecka na zajęciach, jest możliwość odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą realizującą ten sam program, w miarę dostępności miejsc. Nieobecność dziecka na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconych opłat ani do skorygowania rat pozostałych do zapłacenia w danym semestrze.

 

Zapewniamy:

  • profesjonalnie przygotowany program zajęć
  • pracę w małych grupach (max 6 osób)
  • opiekę wykwalifikowanych instruktorów 
  • dostęp do niestandardowych pomocy i materiałów dydaktycznych
  • dyplom ukończenia kursu
  • bezpłatne lekcje pokazowe
Aktualności