Pozaszkolne zajęcia z matematyki dla dzieci od 5 do 15 roku życia

Program w Eurece jest dedykowany dzieciom od 5 do 15 roku życia. Realizowany jest jako dodatkowe pozaszkolne zajęcia z matematyki.  Podzielony jest na kilka poziomów o wzrastającym stopniu trudności problemów matematycznych. Dzieci są kwalifikowane do poziomu w oparciu o uprzednią diagnozę aktualnego poziomu rozwoju umiejętności matematycznych. Układ treści ma charakter spiralny, przez co treści z tego samego zakresu tematycznego ale na wyższym stopniu zaawansowania problemu powracają na kolejnych etapach nauki.

Do każdego poziomu zostały opracowane szczegółowe scenariusze zajęć. Wszystkie scenariusze realizowane są zgodnie z formułą uwzględniającą optymalne formy aktywności umożliwiające dzieciom odkrywanie, stosowanie i utrwalanie wiedzy matematycznej. Muzyka, ruch, praca w kręgu, praca w zeszytach ćwiczeń to stałe elementy zajęć. Szczególną wartość mają wykorzystywane w trakcie zajęć pomoce, które umożliwiają dzieciom bezpośrednie, wielopłaszczyznowe doświadczanie matematyki.

Zajęcia dla dzieci organizowanie są w formie pozaszkolnych warsztatów matematycznych. Nauka przebiega w małych grupach (do 6 osób) z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Wspólne rozwiązywanie problemów matematycznych, możliwość obserwowania, współuczestniczenia w grupie, wyrażania swoich myśli i spostrzeżeń jest ważnym elementem tej metody. Grupa sprzyja zabawie, uczy i motywuje dzięki odpowiednio dobranym proporcjom współdziałania i rywalizacji.

Aby przekonać się jak wyglądają u nas zajęcia z matematyki zapraszamy serdecznie na bezpłatne lekcje pokazowe.

Informacja na temat terminów bezpłatnych zajęć pokazowych z matematyki dla dzieci jest TU.