Jak uczymy dzieci matematyki w Eureka

Lekcje łączą w sobie następujące elementy:

Ćwiczenia rozwijające

Część lekcji poświęcona jest na stymulowanie i rozwój matematycznego myślenia. Dużą wagę przywiązuje się do rozwiązywania zadań i rozwijania umiejętności logicznego wnioskowania, co sprzyja kształtowaniu bystrego i elastycznego umysłu.

ĆWICZENIA utrwalające

Część zajęć dla dzieci zarezerwowana jest na powtórzenie materiału. Uczniowie zyskują dodatkową motywację i wiarę we własne umiejętności, przerabiając opanowany wcześniej materiał. Są gotowi na kolejne wyzwania, dzięki dogłębnemu zrozumieniu zagadnień, stanowiących podstawę ich wiedzy. Dzięki temu osiągają, a nawet przekraczają poziom umiejętności matematycznych, określony w wymaganiach programowych.

Zajęcia w grupach

Część lekcji poświęcona jest też zawsze na zajęcia grupowe. Nauka matematyki w małych grupach i współpraca może być wyjątkowo inspirująca. Na zajęciach uczniowie zyskują umiejętność wyrażania własnych myśli i spostrzeżeń, dzielenia się pomysłami i uczą się wzajemnie od siebie.

Nauka indywidualna

Część lekcji Early Math poświęcona jest na indywidualny program nauki opracowany na podstawie „mapy” osobistych umiejętności ucznia i oceny jego mocnych i słabych punktów. Jest to wsparcie istotnie zwiększające efekt. W programie Early Math wykorzystano najnowsze badania, konstruując lekcję matematyki w taki sposób, aby zawierała jak najwięcej różnego typu zajęć, stymulujących zmysły dziecka i otwierających jego umysł na poznawane zagadnienia.

Kluczowe elementy, dzięki którym program Early Math jest tak atrakcyjny i skuteczny:

Odwołanie się do różnych typów inteligencji, wrażliwości oraz predyspozycji dziecka:

Poszczególne składniki lekcji odwołują się do fizycznych, ruchowych, intelektualnych oraz emocjonalnych potrzeb każdego dziecka, zapewniając mu stymulację niezbędną do efektywnej nauki, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, zdolności, zainteresowań, mocnych stron oraz typu inteligencji.

Rozwiązywanie problemów:

Ten rodzaj zajęć dla dzieci to klucz do wszystkich zagadnień i umiejętności związanych z matematyką. Szukając rozwiązania problemu dzieci uczą się, że do celu może prowadzić wiele dróg i że możliwe jest więcej niż jedno rozwiązanie. Rozwijają zdolność badania i analizowania zagadnień oraz logicznego rozumowania, niezbędnego zarówno przy rutynowych, jak i przy niestandardowych zadaniach. Oprócz myślenia w kategoriach matematycznych, wspólna praca nad problemem stymuluje komunikatywność oraz rozwój społeczny dziecka.

Samodzielne wyrażanie myśli i spostrzeżeń:

Program nauczania zaprasza dziecko do samodzielnego wypowiadania się, zarówno jako jednostkę, jak i jako członka grupy. Niewielkie grono słuchaczy ośmiela i zachęca do zabierania głosu co rozwija umiejętność formułowania i przekazywania myśli. To z kolei buduje wiarę w siebie, co pomocne będzie podczas studiów, w pracy oraz we wszelkich sytuacjach życiowych.

Motywacja:

Rozbudzanie zainteresowania, nauka poprzez zabawę oraz radość z każdego nawet najdrobniejszego sukcesu, zachęcają dziecko do nauki matematyki od samego początku, z zamiłowania do przedmiotu i z własnej nieprzymuszonej woli. A to stanowić będzie podstawę jego sukcesu, zarówno dziś jak i w przyszłości.

Jak wygląda program zajęć dla dzieci z matematyki - więcej >>>>>

 

Lekcje pokazowe lub Grafik zajęć

Na pierwszych zajęciach sprawdzimy umiejętności dziecka i przydzielimy je do odpowiedniej grupy.

Zapisz swoje dziecko. Nigdy nie jest za późno.

Zadzwoń lub Napisz

 

Aktualności