• Będzie dużo doświadczeń.
 • Każde dziecko będzie mogło samodzielnie poeksperymentować.
 • Wszystkie doświadczenia i zachodzące w nich zjawiska fizyczne omówimy dzieciom w przystępny sposób.
 • Tematyka będzie różnorodna.
 • Nagle świat dla dzieci przestanie być taki nieznany.
 • Pracujemy warsztatowo w grupach 6-cio osobowych.

Tematy pierwszych 11 warsztatów:

 1. Cząsteczkowa budowa świata.

- dyfuzja, rozszerzalność temperaturowa, ruchy Browna, charakterystyka gazów, cieczy, ciał stałych

 1. Stany skupienia

- roztwory, zawiesiny, emulsje, rozpuszczalność,

 1. Stany skupienia

- gęstość, lepkość, substancje hydrofilowe, hydrofobowe

 1. Napięcie powierzchniowe

- włoskowatość, meniski,

 1. Przemiany fazowe

- parowanie, skraplanie, krzepnięcie, sublimacja, resublimacja, topnienie

 1. Fizyka roślin

- ciśnienie turgorowe, osmoza, kapilarność, efekt lotosu, efekt orzecha brazylijskiego

 1. OPTYKA

- charakterystyka światła, cień, zaćmienie Słońca i Księżyca, prawo Talesa

 1. Odbicie światła

- całkowite odbicie wewnętrzne, peryskop, kalejdoskop, zwierciadła

 1. Załamanie światła

-  światłowody, soczewki,

 1. Rozszczepienie światła

- tęcza, spektrometr, chromatografia, pryzmat

 1. Iluzje optyczne

- obraz 3D, hologramy

 

Harmonogram zajęć i lekcji pokazowych

 

Zapraszamy na facebook.com/EurekaKrakow

Jesteśmy na Facebook

BLOG Poszukiwacze Skarbów

Doświadczenia z fizyki dla dzieci

Eureka Kraków na YouTube

YouTube Eureka Kraków