Eureka - Przyjaźń matematyki dla dzieci zaprasza na warsztaty tematyczne: „Fizyka dla dzieci przez doświadczenie”.

Tematyka warsztatów jest różnorodna, ale wspólnym mianownikiem zawsze jest nawiązanie do zagadnień z zakresu matematyki, doświadczeń i logiki.

Teraz zaczynamy cykl 10 warsztatów z doświadczeniami. Eureka-Krakow.pl na facebook-u

ajęcia z fizyki dla dzieci w Krakowie

Pierwszy darmowy, pokazowy warsztat jest o tematyce: MAGIA W POWIETRZU - doświadczenie z dostępem powietrza

 • zważymy powietrze
 • uniesiemy powietrzem
 • ściśniemy powietrze
 • sprawdzimy siłę powietrza ...

Zapraszamy dzieci w wieku od 9 do 12 lat

Termin: jeszcze do ustalenia, zaczynamy od września.

Kolejne tematy naszych warsztatów:

 1. Cząsteczkowa budowa świata.

- dyfuzja, rozszerzalność temperaturowa, ruchy Browna, charakterystyka działań, ciecz, ciał stały

 1. Stany skupienia

- roztwory, zawiesiny, emulsje, rozpuszczalność,

 1. Stany skupienia

- gęstość, lepkość, substancje hydrofilowe, hydrofobowe

 1. Napięcie powierzchniowe

- włoskowatość, meniski,

 1. Przemiany fazowe

- parowanie, skraplanie, krzepnięcie, sublimacja, resublimacja, topnienie

 1. Fizyka roślin

- ciśnienie turgorowe, osmoza, kapilarność, efekt lotosu, efekt orzecha brazylijskiego

 1. OPTYKA

- charakterystyka światła, cień, zaćmienie Słońca i Księżyca, prawo Talesa

 1. Odbicie światła

- całkowite odbicie wewnętrzne, peryskop, kalejdoskop, zwierciadła

 1. Załamanie światła

- światłowody, soczewki,

 1. Rozszczepienie światła

- tęcza, spektrometr, chromatografia, pryzmat

 1. Iluzje optyczne

- obraz 3D, hologramy

Więcej informacji na temat warsztatów i ich terminów na naszym Facebooku-u lub proszę o kontakt mailowy .

Warsztaty zaczynamy we wrześniu 2020r. - zapraszamy!

ZAPISY i informacja: info@eureka-krakow.pl lub tel: 880-681-681

Eureka-Krakow.pl na facebook-u www.Facebook.com/EurekaKrakow

BLOG - www.Poszukiwacze-Skarbow.pl/doswiadczenia-fizyczne - przykłady eksperymentów z fizyki dla dzieci.