Cennik zajęć z matematyki w EUREKA 2017/2018

 
 
Zajęcia Early Math
poziomy 1-3
Zajęcia Early Math
poziomy 4-6
Czas trwania jednostki lekcyjnej
60 min
60 min
Ilość spotkań przez 2 semestry
33
33
Płatność jednorazowa (za 2 semestry)
1030zł
1030zł
Płatność w 3 ratach
3 x 350zł
3 x 350zł
Płatność w ratach miesięcznych
9 x 120zł
9 x 120zł
Zajęcia indywidualne
45 min - 40zł
45 min - 40zł
Cena obejmuje spotkania 1 raz w tygodniu, pełną godzinę zegarową, od września 2017r. do czerwca 2018r.
Opłaty za materiały edukacyjne ok. 150zł

 

Rabaty
- Rabat dla kontynuujących naukę w Eureka wynosi 3%
- Rabat za rodzeństwo (drugie i kolejne dziecko) 10%*
- Rabat za polecenie 10%*
Rabaty naliczane są od ceny podstawowej w wybranym sposobie płatności. Warunkiem korzystania z rabatu jest terminowe uiszczanie opłat przez Korzystających ze zniżki.

* Te rabaty nie łączą się

Płatności można dokonywać gotówką lub na konto do 10-go dnia miesiąca
ING Bank Śląski
76 1050 1445 1000 0092 3653 4617
Odbiorca: Eureka Monika Wójcik, ul. Miłkowskiego 23, Kraków
W opisie należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

 

Nieobecności
W razie nieobecności dziecka na zajęciach, jest możliwość odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą realizującą ten sam program, w miarę dostępności miejsc. Nieobecność dziecka na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconych opłat ani do skorygowania rat pozostałych do zapłacenia w danym semestrze.
 
Zapewniamy:
  • profesjonalnie przygotowany program zajęć
  • pracę w małych grupach (max 6 osób)
  • opiekę wykwalifikowanych instruktorów 
  • dostęp do niestandardowych pomocy i materiałów dydaktycznych
  • dyplom ukończenia kursu
  • bezpłatne lekcje pokazowe
Aktualności